สัมนา

blog

"Innovation in Payments: How technology will transform banking in 2018"Dec 7, 2017
blog

"New Media Era" Technology is about to move much faster and converge with entertainment, until life is entertainment and entertainment is life

Nov 22, 2017
blog

"Blockchain in Healthcare เมื่อข้อมูลของเราเป็นของเรา" ทำความเข้าใจกับ Blockchain และการนำไปใช้เพื่อการให้บริการ ด้านสุขภาพ ผ่านประสบการณ์จริงจากผู้ก่อตั้ง BLOCK M.D. ผู้ให้บริการระบบข้อมูลการแพทย์ด้วยเทคโนโลยี Blockchain

Nov 17, 2017
blog

"How to be Successful at Online Advertsing in a Digital World"
Splice is the business intelligence behind media transformation in Asia. We report on trends,talent and media startups

Nov 10, 2017
blog

การถ่ายทอดประสบการณ์ด้านนวัตกรรมการเงิน (ฟินเทค) พร้อมถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้สนใจนวัตกรรมการเงินที่สามารถลดหนี้สินของคุณได้ อีกทั้งความง่ายยิ่งขึ้นในด้านการเข้าถึงการรีไฟแนนซ์ อันเป็นอีกหนึ่งปัจจัยในการลดหนี้ในแก่คนไทยในยุคนี้

Nov 9, 2017