Jan 17, 2018

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล จัดงานแถลงข่าวการจัดงาน Asia Digital Expo 2018 เพื่อเสริมความแข็งแกร่งให้แก่ผู้ประกอบการในยุค 4.0 งานในครั้งนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด Digital Transformation: ผู้ประกอบการ 4.0 ปรับตัวเพื่อเติบโตต่อในยุคดิจิทัล ณ Meeting room 3-4 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์